Οι Εγκαταστάσεις μας

Η ΛΑΤΖΙΜΑΣ είναι μια οικογενειακή, ανώνυμη επιχείρηση, που κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Στο οικόπεδο – συνολικής εκτάσεως έξι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων – στεγάζονται:

A. Ελαιοτριβείο με δύο γραμμές παραγωγής συμβατικού και βιολογικού ελαιόλαδου δυναμικότητας 3.000 καρπών/h
B. Τυποποίηση ελαιόλαδου αποτελούμενη από τέσσερις γραμμές παραγωγής συνολικής δυναμικότητας 3.000 φιαλών/h
Γ. Αποθήκη υλικών συσκευασίας
Δ. Αποθήκη δεξαμενών ελαιόλαδου χωρητικότητας 1.500 τόνων

latzimas elaiolado egatastaseis siskeuastirio se mpoukalia plastika εγκαταστάσεις

Οι Εγκαταστάσεις μας

Η ΛΑΤΖΙΜΑΣ είναι μια οικογενειακή, ανώνυμη επιχείρηση, που κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Στο οικόπεδο – συνολικής εκτάσεως έξι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων – στεγάζονται:

A. Ελαιοτριβείο με δύο γραμμές παραγωγής συμβατικού και βιολογικού ελαιόλαδου δυναμικότητας 3.000 καρπών/h
B. Τυποποίηση ελαιόλαδου αποτελούμενη από τέσσερις γραμμές παραγωγής συνολικής δυναμικότητας 3.000 φιαλών/h
Γ. Αποθήκη υλικών συσκευασίας
Δ. Αποθήκη δεξαμενών ελαιόλαδου χωρητικότητας 1.500 τόνων

latzimas elaiolado egatastaseis siskeuastirio εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο

latzimas elaiolado egatastaseis siskeuastirio se mpoukalia εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο

latzimas elaiolado egatastaseis elaiotrivio kriti εγκαταστάσεις

Ελαιουργείο

latzimas elaiolado egatastaseis siskeuastirio tipopoiisi εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο

latzimas elaiolado egatastaseis siskeuastirio kai logo εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο

latzimas elaiolado egatastaseis elaiotrivio εγκαταστάσεις

Ελαιουργείο

latzimas egkatastaseis elaioladou kriti deksamenes Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Χώρος Δεξαμενών