Το ελαιόλαδο Βορείου Μυλοποτάμου
Το Ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο Βορείου Μυλοποτάμου και τα πλεονεκτήματά του!

Το λάδι που παράγεται στην περιοχή Βορείου Μυλοποτάμου ποιοτικά βρίσκεται, όπως όλα τα κρητικά λάδια, σε υψηλή θέση. Το προϊόν έχει γλυκιά γεύση, ιδιαίτερα ελκυστικό χρώμα (κίτρινο-χρυσαφί) και αίσθηση φρουτώδους γεύσης κατά την κατανάλωση.

Τα κριτήρια ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου της περιοχής Βορείου Μυλοποτάμου (Οξύτητα, Κ 270, Κ 232, ΔΚ, Αριθμός υπεροξειδίων) βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τα standards του εμπορικού προτύπου του διεθνούς συμβουλίου ελαιολάδου.

Αυτό οφείλεται στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας του καρπού. Η συλλογή με ραβδισμό του ελαιοκάρπου, η συγκέντρωσή του σε σακιά σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 50 κιλών, η άμεση μεταφορά του (συνήθως την ίδια μέρα) στο ελαιοτριβείο και η γρήγορη άλεσή τους έχουν σαν αποτέλεσμα τα παραπάνω καλά χαρακτηριστικά.

Επίσης, οι τιμές της τριλινελαϊνης και της στιγματοστερόλης είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο μικρόκαρπο της ποικιλίας Κορωνέικης.

Τέλος, οι αλειφατικές αλκοόλες βρίσκονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά στο παραγόμενο λάδι. Αυτό οφείλεται στη γνώση των παραγωγών ότι οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου αυξάνουν τα ποσοστά αλειφατικών αλκοολών στο λάδι, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να επιβλέπουν τη θερμοκρασία παραγωγής του λαδιού στο ελαιουργείο να μην υπερβαίνει τους 32 °C (συνήθης θερμοκρασία παραγωγής λαδιού 27-32 °C).

Οι βασικοί συντελεστές που διαφοροποιούν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι το κλίμα, η σύσταση του εδάφους, η ποικιλία των δένδρων και οι ανθρώπινοι καλλιεργητικοί χειρισμοί (ο τρόπος καλλιέργειας, ο τρόπος συγκομιδής, αποθήκευσης και επεξεργασίας του προϊόντος).

Οι παράγοντες που προσδίδουν την άριστη ποιότητα του ελαιοκάρπου και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου λαδιού είναι:

 

  • Το άριστο για την ελαιοκαλλιέργεια κλίμα της περιοχής με ήπιο χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι
  • Το εύρος θερμοκρασιών που αναφέρονται ως ιδανικές για την ελαιοκαλλιέργεια σε ότι αφορά τις κατώτερες, τις ανώτερες και τις μέσες τιμές της θερμοκρασίας.
  • Η μέτρια ένταση των ανέμων που εξασφαλίζει βλαστικό κύκλο χωρίς προβλήματα.
  • Το ανάγλυφο του εδάφους το οποίο ευνοεί τον καλό αερισμό και φωτισμό των δένδρων με αποτέλεσμα τη φυτοϋγεία και την καλή ποιότητα του ελαιοκάρπου.
  • Η κατανομή των βροχοπτώσεων κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα και των ελάχιστων βροχών μετά την αύξηση των θερμοκρασιών εξασφαλίζει, αφενός την αφομοιωσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στις κρίσιμες περιόδους, και αφετέρου συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών που υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
  • Το ύψος βροχής σε όλη την περιοχή το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό για την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και για τους ελαιώνες που δεν αρδεύονται.
  • Τα καλά επίπεδα οργανικής ουσίας συνήθως εξασφαλίζουν καλή αφομοιωσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, καλό πορώδες του εδάφους με καλή κυκλοφορία αέρα και νερού και συνεπώς καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος της Ελιάς.
  • Οι ικανοποιητικές συγκεντρώσεις του φωσφόρου και του καλίου στο έδαφος και η γνώση των παραγωγών για την αναγκαιότητα συμπλήρωσης Αζώτου και Βορίου κατά περίπτωση επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου τόσο ως προς τα χημικά όσο και ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Related Posts